Waar bent u naar op zoek?

 • Ik red me beter thuis, dankzij handige adviezen van Behandelzorg

 • Door een paar slimme tips blijken lastige dagelijkse handelingen ineens een stuk eenvoudiger

Behandeling, begeleiding en advies bij het ouder worden: bij u in de buurt of thuis

Uw leven blijven leven zoals u dat gewend was, juist als u ouder wordt? Dan zijn wij er voor u. Juist bij het ouder worden, ervaart u misschien beperkingen, klachten en/of aandoeningen. Wij helpen u graag met advies, behandeling en begeleiding om zo goed mogelijk te blijven functioneren.

Het team van Behandelzorg is actief in diverse woonzorglocaties van Magentazorg, maar komt ook bij u thuis. U kunt, zonder verwijzing, gebruikmaken van 

Woont of revalideert u in een van de woonzorglocaties van Magentazorg, dan kan uw huisarts of de specialist ouderengeneeskunde u doorverwijzen naar de verschillende disciplines van Behandelzorg. 

Wat kan Behandelzorg voor u betekenen?

Wij bieden persoonlijk advies, begeleiding en behandeling, bij onder andere:

 • geheugenproblemen, zoals dementie
 • neurologische aandoeningen,zoals een beroerte, hersentumor, hersenbeschadiging, ziekte van Parkinson, ziekte van Korsakov;
 • orthopedische aandoeningen, zoals artrose, rug- en gewrichtsklachten;
 • reumatologische aandoeningen
 • revalidatie en herstelzorg na heup- en knieoperaties, amputaties, een trauma, een CVA
 • aandoeningen als COPD en hart- en vaatproblematiek
 • verwerking en acceptatie,depressiviteit
 • dieet- en voedingsproblemen

Ook helpen wij bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen en ondersteunen wij u met bijvoorbeeld valpreventie, seniorenfitness en bij voedings- en slikklachten. Als u dit wilt, adviseren we uw familie en/of mantelzorgers over hoe zij u kunnen bijstaan.

Behandelzorg en partners

Team van specialisten

Ons team van behandelaars heeft de krachten gebundeld en biedt hierdoor veel expertise in behandeling van meervoudige aandoeningen. Alles is erop gericht dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren met behoud van eigen regie.

 Ons team bestaat uit:

 • specialisten ouderengeneeskunde
 • verpleegkundig specialisten
 • (GZ-)psychologen
 • fysiotherapeuten
 • oefentherapeuten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • diëtisten
 • psychomotorische therapeut
 • muziektherapeut
 • tandartsen
 • mondhygiënisten

Het team werkt intensief samen. Daardoor zijn er korte lijnen en snelle doorverwijzingen. Wij hebben contact met huisartsen en specialisten uit het ziekenhuis, revalidatieartsen en apothekers. We nemen deel aan regionale ketenzorgprogramma’s en zijn betrokken bij landelijke netwerken, zoals ParkinsonNet en AfasieNet.

Ook werken we nauw samen met Actiezorg, onze thuiszorgorganisatie.

 

Suggesties-Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over onze zorg- en dienstverlening. Voor veel cliënten is de drempel hoog om een klacht in te dienen. Toch is het belangrijk dat u het ons laat weten. Alleen dan kunnen we samen met u bekijken of uw klacht kan worden opgelost. Een mondelinge klacht kan altijd direct geuit worden. De betrokken medewerker of leidinggevende kan dan meteen met u naar een oplossing zoeken. Uw naasten of wettelijk vertegenwoordiger of aangewezen contactpersoon kunnen ook namens u een klacht indienen. Een klacht kan ook dienen ter lering voor onze organisatie en juist leiden tot verbetering van de zorg- en dienstverlening. De complete klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Klachtenformulier
Als u het prettiger vindt of als u niet tevreden bent over de mondeling gevonden oplossing, kunt u het klachtenformulier invullen. Dit kunt u ook doen als u een klacht in wilt dienen buiten eventueel betrokken medewerker(s), of als u niet weet met wie u uw klacht direct kunt bespreken. U kunt het formulier desgewenst printen, invullen en opsturen naar Magentazorg. Bovendien kunt u altijd een beroep doen op onze klachtenbemiddelaar, mevrouw Ina Klok. Als u dat via het klachtenformulier doet, neemt zij binnen twee weken contact met u op. Zij is direct bereikbaar op dinsdag en donderdag via 072 5753632 of per mail: i.klok@magentazorg.nl. De klachtenbemiddelaar streeft naar een oplossing door bemiddeling. Met haar bespreekt u uw klacht en zij bekijkt samen met u hoe uw klacht het beste aangepakt kan worden. Zij zal uw klacht ook bespreken met de verantwoordelijk leidinggevende, tenzij u aangeeft dit niet op prijs te stellen. Zij benadert de klacht vanuit het perspectief van de cliënt en streeft ernaar de klacht op een bevredigende wijze op te lossen. De klachtenbemiddelaar is een medewerker die geen andere taken voor de organisatie verricht en onafhankelijk is in de wijze waarop hij zijn werk uitvoert.

Klacht voorleggen aan de klachtencommissie
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of u kiest er voor om de klacht buiten Magentazorg om in te dienen hebt u ook de keuze om uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie waar wij bij aangesloten zijn. Dit is de Facit Klachtencommissie voor Cliënten, een onafhankelijk adviesbureau: facit.nl/klachtencommissie. De commissie bestaat uit leden met veel ervaring in de gezondheidszorg en/of klachtenbehandeling die geen band hebben of gehad hebben met Magentazorg. U kunt uw klacht invullen op het Facit-formulier. De commissie neemt een besluit in de vorm van een advies aan de raad van bestuur van Magentazorg. Klik hier voor de klachtenprocedure van Facit.

Geschillencommissie
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, zijn er nog verschillende mogelijkheden. U kunt, als dit nog niet is geprobeerd, alsnog kiezen voor bemiddeling. Of uw klacht indienen bij de manager als die nog niet bij het traject betrokken is geweest. U kunt ook besluiten om uw klacht in te dienen bij de Facit klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten. De commissie wordt gevormd door leden met veel ervaring in de gezondheidszorg en / of klachtenbehandeling.

Geschillencommissie
Indien u uw klacht bij de (landelijke) geschillencommissie wilt indienen, dient uw klacht eerst behandeld te worden door de Facit Klachtencommissie. Als u na de behandeling door deze commissie niet tevreden bent, of het advies van de commissie wordt niet overgenomen door de raad van bestuur van Magentazorg, dan is er tenslotte nog de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de landelijke Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Zie ook degeschillencommissie.nl

Landelijk Meldpunt Zorg
Voor verdere informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van de zorg kunt u zich wenden tot het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren zij u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen en helpen u met praktische tips. Informatie over het Meldpunt vindt u op www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Nieuws

Leren leven met gevolgen Parkinson… hoe doe je dat?

Magentazorg start vrijdag 10 november 2017 weer met een cursus om het welzijn van mensen met de ziekte van Parkinson te verhogen. Het zogeheten Patiënt Partner Educatie Programma (PPEP) leert deelnemers, patiënt en partner, beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte van Parkinson. De cursus is er met name op gericht om psychische en sociale problemen te verminderen.
Lees verder

Dag van de logopedie - 6 maart 2017

Niet naar een verjaardagsfeestje durven, omdat je bang bent dat je je in een stukje taart of een slok koffie verslikt. Slikproblemen hebben grote impact. Veel mensen weten niet dat de logopedist kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart in het teken van slikproblemen.
Lees verder

Hoe blijf je in contact na een beroerte?

Broek op Langedijk – Op donderdagmiddag 17 november houdt Behandelzorg een vrije inloopmiddag in de Sociale Winkel in winkelcentrum De Broekerveiling. Iedereen kan vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur terecht voor informatie van de logopedist. Dit is geheel vrijblijvend en hier zijn geen kosten aan verbonden. De logopedist is aanwezig om vragen te beantwoorden over communicatieproblemen, verstaanbaarheid en (ver) slikklachten. Zij kan u ook adviseren over eet-drinkproblemen en specifieke communicatie na een beroerte of ziekten zoals Parkinson en dementie.
Lees verder

Agenda


Er zijn geen activiteiten
Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print